CO2 Voetafdruk, welzijn en milieu

Bij ICQ Groep geloven we dat bedrijven zich voortdurend moeten inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen om een grotere impact te hebben. We voelen de verantwoordelijkheid om diensten te leveren die bijdragen aan een positieve invloed op de samenleving.

We hechten veel waarde aan het milieu, het welzijn van mensen en de kwaliteit van onze activiteiten. Daarom werken we volgens strikte normen en richtlijnen, zoals NEN-ISO 14001-2015 voor milieubeheer, NEN-ISO 9001-2015 en BOVIB voor kwaliteit, en NEN 4400-1 en BOVIB voor financiële, fiscale en juridische zaken.

Deze aspecten, samen met SROI, zijn integrale onderdelen van ons bedrijfsproces, en we laten jaarlijks inspecties uitvoeren door erkende instanties. Tot nu toe hebben we deze inspecties zonder enige tekortkoming doorstaan.

Om milieuvervuiling te voorkomen, streven we ernaar om de vorming, emissie en uitstoot van verontreinigende stoffen en afval te verminderen. We hebben milieudoelstellingen, waaronder het verminderen van CO2-uitstoot en het compenseren van onze CO2-voetafdruk, opgenomen in onze jaarlijkse bedrijfsvoeringcyclus. Op deze manier willen we bijdragen aan het verminderen van luchtverontreiniging en klimaatverandering.

CO2 Voetafdruk, welzijn en milieu

Welzijn

ICQ Groep is een bedrijf dat veel aandacht besteedt aan het welzijn van haar medewerkers, externe professionals en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden goede arbeidsvoorwaarden en modelovereenkomsten voor onze zelfstandige professionals en streven naar een divers personeelsbestand voor wat betreft geslacht, nationaliteit, seksuele oriëntatie, cultuur, religie, leeftijd en functiebeperking. Zowel onze eigen medewerkers als externe professionals kennen een grote diversiteit.

We ondersteunen onze medewerkers en professionals met advies, begeleiding, coaching en training, en moedigen hen aan om zich te ontwikkelen en expert te worden in hun vakgebied. We communiceren met onze stakeholders over hoe we voldoen aan duurzame ontwikkelingsdoelen en bevorderen bewustzijn en samenwerking op het gebied van een inclusieve arbeidsmarkt.

We zijn ook betrokken bij initiatieven zoals de City Deal Impact Ondernemen en onze campagne "Ga ik je zien?!" om een positiever beeld te creëren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers te helpen bij inclusief werkgeverschap. Daarnaast streven we naar samenwerking tussen publieke en private partijen.

CO2 voetafdruk

Bij ICQ Groep streven we er naar om onze CO2-uitstoot te compenseren, zowel van onze eigen organisatie als van de zelfstandige professionals die bij onze opdrachtgevers werken. We meten onze CO2-voetafdruk volgens de internationale standaard "Greenhouse Gas Protocol" en compenseren deze door middel van CO2-compensatieprojecten.

We werken hiervoor samen met UnFootprint, een organisatie die samenwerkt met 'Trees for the Future' om bomen te planten in verschillende gebieden, waaronder Kameroen, Tanzania en in de toekomst ook Nederland en Europa. Door dit te doen, dragen we meetbaar bij aan de 9 Sustainable Development Goals, wat dus meer positieve gevolgen heeft dan alleen het klimaat.

Bij ICQ Groep belonen we onze opdrachtgevers door bomen te planten voor CO2-compensatie. Dit is de enige manier waarop we niet alleen onze uitstoot beperken, maar ook daadwerkelijk een positieve impact hebben op onder andere mensen, het klimaat en de planeet. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat er netto meer CO2 wordt opgenomen dan dat onze bedrijfsvoering uitstoot.

MVO-dashboard

Tot nu toe hebben we UnFootprint opdracht gegeven om 593 bomen te planten, waarmee we de CO2-voetafdruk van zowel onze interne organisatie als de externe professionals die we momenteel inzetten, jaarlijks compenseren.

Daarnaast blijven we de CO2-voetafdruk van nieuwe externe professionals meten en planten we extra bomen ter compensatie. De betreffende opdrachtgevers ontvangen certificaten van ICQ Groep als bewijs van deze compensatie. De effecten van onze maatregelen worden bijgehouden in ons MVO-dashboard, zoals te zien is op deze pagina.