Impactondernemerschap; hoe doen wij dat?

ICQ Groep is niet zomaar een bedrijf, we zijn een organisatie met een missie. Samen met onze opdrachtgevers streven we naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat we geloven dat bedrijven een belangrijke rol spelen in het vormgeven van een betere wereld. Eén van onze doelen is om bij te dragen aan een positieve maatschappelijke impact. 

Bij ICQ Groep werken we met passie en toewijding aan projecten en initiatieven die sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en milieubescherming bevorderen. Samen maken we het verschil en streven we naar een wereld waarin bedrijven en gemeenschappen harmonieus samenwerken voor een betere toekomst.

Zo doen wij dat!

    1. Wij investeren actief in het verbeteren van het deskundigheidsniveau en het welzijn van onze medewerkers, externe professionals en de doelgroep “ongekend talent”, mensen die een afstand hebben of ervaren tot de arbeidsmarkt. Door te investeren in de ontwikkeling van ons talent dragen we bij aan de doelen van ICQ Groep, creëren we kansen voor iedereen en versterken we de capaciteiten van onze opdrachtgevers.
    2. Met verwijzing naar ons “diversiteit- en inclusiestatement” streeft ICQ Groep naar een divers personeelsbestand. Zowel eigen medewerkers alsook de door ons ingezette als professionals zijn divers in leeftijd, opleidingsniveau, genderidentiteit, geloofsovertuiging, etnische achtergrond, ervaring, etc.. Inclusie houdt voor ons in dat iedereen dezelfde rechten en kansen heeft, dat er niet wordt gediscrimineerd en er bij ICQ Groep ruimte is voor een ieder met alle verschillen, mogelijkheden en beperkingen. Bij diversiteit en inclusie hebben we het ook vaak over de inclusieve arbeidsmarkt, waarbij de arbeidsmarkt voor iedereen die kan en wil werken toegankelijk is, ongeacht eventuele belemmeringen. In onze arbeidsmarktcommunicatie dragen we onze werkwijze uit. In ons werving- en selectie beleid geven we hieraan opvolging en ondersteunen wij werkgevers en opdrachtgevers bij het aannemen van ongekende talenten. Voor onze opdrachtgevers zijn wij beschikbaar als kennispartner op het gebied van diversiteit en inclusie.
    3. Als impactonderneming, stimuleren wij onze medewerkers én opdrachtgevers keuzes te maken die bijdragen aan de internationale Sustainable Development Goals, waaronder: SDG 5: Gendergelijkheid, SDG 7: Betaalbare en duurzame energie, SDG 8: Eerlijk werk en economische groei, SDG 10: Ongelijkheid verminderen, SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13: Klimaatactie, SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.
    4. Wij gaan actief het gesprek aan met onze opdrachtgevers om hen bewust te maken van wat er nodig is voor een inclusieve arbeidsmarkt en nodigen hen uit daar opvolging aan te geven. Zo is ICQ Groep voor een periode van drie jaar aangesloten bij de “City Deal Impact Ondernemen”. Impact ondernemers kijken anders naar winst en waarde. Bij impact ondernemen hoort een andere sturingsfilosofie die de kiemen in zich draagt voor een nieuwe kijk op economie: een betekeniseconomie. Waarin het óók gaat om vooruitgang, welzijn en het oplossen van maatschappelijke problemen, in plaats van winstmaximalisatie als doel op zich. De kiemen voor een impact ecosysteem die aansluiten bij de overheidsinzet voor een brede welvaart zijn geplant. De City Deal Impact Ondernemen wil dit impact ecosysteem een stap dichterbij brengen.
    5. ICQ Groep is o.a. ISO 14001-2015 (milieu) gecertificeerd. ICQ Groep heeft in haar bedrijfsvoering jaarlijks terugkerende milieudoelstellingen opgenomen die gericht zijn op het beperken van CO2-emissies en daarmee op (lokale) luchtverontreiniging en klimaatverandering. De dan nog resterende CO2-voetafdruk, van zowel onze interne organisatie als de ingezette externe professionals, wordt gecompenseerd d.m.v. CO2-compensatieprojecten. ICQ Groep heeft een samenwerking met UnFootprint die erin resulteert dat nieuwe bomen worden aangeplant.

Wil je meer weten over impact ondernemerschap, neem dan contact met Erik Mensinga via 06-49665894 of erik@icq-groep.nl

ICQ is vriend van het Rode Kruis

Als impact onderneming nemen we verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom steunen wij jaarlijks o.a. goede doelen. Vanaf 1 mei 2022 heeft ICQ Groep zich aangesloten als vriend van het Rode Kruis. Hiermee zijn we aangesloten bij een groeiend netwerk van betrokken ondernemers die corporate social responsibility en maatschappelijk verantwoord ondernemen van toegevoegde waarde vinden voor hun bedrijf. Met iedere euro die we investeren, helpen we mensen die het nu het hardst nodig hebben. Wereldwijd én in Nederland.