D&I

Diversiteit is onze dagelijkse realiteit

In vele opzichten is de huidige samenleving waarin wij leven en werken als zeer divers te beschouwen. Zo zijn er verschillen qua gender, nationaliteit, seksuele voorkeur/oriëntatie, cultuur, religie en opvattingen, maar ook qua functiebeperking en leeftijd.

ICQ Groep er van overtuigd dat diversiteit en inclusie waarde toevoegen aan onze maatschappij, onze onderneming, onze dienstverlening en daarmee aan de kernactiviteiten van onze opdrachtgevers. Diversiteit en inclusie zijn dan ook een belangrijk onderdeel van onze bedrijfscultuur. De directie van ICQ Groep is ervan overtuigd dat organisaties waarin diversiteit en inclusie belangrijke factoren zijn meer uitblinken, innovatiever zijn en handelen vanuit een breder perspectief.

Diversiteit zit in ons DNA

ICQ Groep werkt graag samen met getalenteerde medewerkers, kandidaten, leveranciers en opdrachtgevers voor wie diversiteit en inclusie net zo waardevol en belangrijk zijn als voor ons. ICQ Groep streeft daarbij tevens naar een divers personeelsbestand op het gebied van gender, nationaliteit, seksuele voorkeur/oriëntatie, cultuur, religie, opvattingen, functiebeperking en leeftijd.

Zowel onze eigen staf medewerkers als onze (externe) professionals kennen reeds een grote diversiteit. Het zit in ons DNA verankerd en daarmee wordt de waarde die we hechten aan diversiteit en inclusie soms bewust, maar veelal onbewust bevestigd.

ICQ Groep wil een organisatie zijn met een werkcultuur, waarin een ieder zich welkom, uitgedaagd, ondersteund en geaccepteerd voelt en biedt haar medewerkers een kans om succesvol te zijn binnen een onderneming met een inclusieve werkcultuur die diversiteit omarmt. Daarmee willen wij een verschil maken en dat vormt een van de pijlers van ons succes.

SROI

ICQ Groep gaat nog een stap verder om vorm te geven aan haar beleid op gebied van diversiteit en inclusie. In dat kader heeft ICQ Groep het label ICQ-Talent Profs in het leven geroepen. Deze heeft als primair doel zich te ontfermen over HBO en WO geschoolde mensen die, om welke reden dan ook, moeite hebben met het vinden van een passende functie of werkgever. Door deze talenten actief te bemiddelen en opdrachtgevers kennis te laten maken met de kennis en potentie van deze groep professionals kunnen zij terugkeren in het arbeidsproces.

Daarbij activeert ICQ Groep haar opdrachtgevers om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan Social Return on Investment (SROI). ICQ Groep zorgt zo niet alleen voor getalenteerde arbeidskrachten, maar kan op deze manier haar opdrachtgevers ook ondersteunen bij het behalen van de eigen SROI doelstellingen.

In voornoemd kader werkt ICQ Groep samen met haar opdrachtgevers en leveranciers, onder het motto: “Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”.

Natuurlijk Inclusief®

Ons label Natuurlijk Inclusief® zet zich in voor een Nederland waarin inclusief werkgeverschap de norm is. Natuurlijk Inclusief® helpt overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied Diversiteit & Inclusie, Social Return on Investment (SROI), de Wet Banenafspraak en impact ondernemen.