Global Goals

In 2015 bereikten wereldleiders een akkoord met 17 Global Goals (officieel bekend als de Sustainable Development Goals of SDG’s). Deze doelen hebben de kracht om rond 2030 een betere wereld te creëren door een einde te maken aan armoede, ongelijkheid te bestrijden en de urgentie van klimaatverandering aan te pakken. Geleid door de doelen is het nu aan ons allemaal, overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek om samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Bij ICQ Groep vinden wij het belangrijk ons steentje bij te dragen aan een betere toekomst. Daarom zetten wij ons als bedrijf actief in op de volgende doelen.

Doel 4.4

Het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden voor goed werk en ondernemerschap verhogen.

ICQ works for you! We brengen professionals in beweging en dat gaat om meer dan alleen de beweging van werkzoekend naar werk. We brengen talentvolle mensen in positie door ze een (aanvullende) training aan te bieden, te begeleiden en te verbinden met de juiste werkgever. Dat doen we voor diverse domeinen én als onderdeel van een invulling op het gebied van SROI, de Wet Banenafspraak en inclusief werkgeverschap.

Omdat onze partner labels zich gespecialiseerd hebben op ICT en Flex, zijn we binnen de ICQ Groep van alle markten thuis.

 

Doel 10.2

De sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

Het streven naar inclusiviteit op de arbeidsmarkt is een uitdaging waar we vol overgave voor staan. We nemen het voortouw door zelf als voorbeeld te dienen en anderen te inspireren met mogelijkheden. Onze expertise stelt ons in staat om overheden te adviseren over hun SROI-beleid en hen te ondersteunen bij gesprekken met leveranciers over SROI-verplichtingen. Met onze kennis van en ervaring met zowel overheid als de markt, fungeren we als een verbindende schakel tussen deze twee partijen.

Daarnaast bieden we waardevolle begeleiding aan overheden bij het vormgeven van SROI, de Wet Banenafspraak en inclusief werkgeverschap. Ook adviseren we bedrijven en organisaties bij het realiseren van hun doelstellingen op dit gebied.

We laten zien dat het mogelijk is om financiële en maatschappelijke doelstellingen met elkaar te verenigen. Het kan! Bovendien voeren we campagne om een positiever en realistischer beeld te creëren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om zo een inclusievere samenleving te bevorderen.

Doel 12.6

Bedrijven aanmoedigen tot duurzame praktijken en het integreren van duurzaamheidsinformatie in hun verslaglegging.

Als bedrijf heb je de kracht om een aanzienlijk verschil te maken door je impact op het milieu te verminderen. Bij ICQ Groep erkennen we dit belang en daarom nemen we jaarlijks milieudoelstellingen op in ons jaarplan, gericht op het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van duurzaamheid.

Een van onze belangrijke doelstellingen is het verminderen van het gebruik van papier. We streven ernaar om steeds minder papier te gebruiken en zo de belasting van natuurlijke hulpbronnen te verminderen.

Daarnaast zijn we toegewijd aan het verminderen van de CO2-uitstoot per medewerker. We werken actief aan het bewustzijn en het zuinig omgaan met energie binnen ons bedrijf. Om de voortgang van deze doelstellingen te volgen, maken we gebruik van een milieu-dashboard en rapporteren we regelmatig hoe we aan deze doelstellingen voldoen.

Jaarlijks evalueren we onze prestaties en kijken we naar mogelijkheden om onze inspanningen verder te verbeteren, zodat we continu streven naar een nog betere milieuprestatie.

Doel 12.7

Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen.

ICQ Groep werkt regelmatig in opdracht van de overheid. Onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid vormt hierbij altijd de basis. Of het nu gaat om het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden, het stimuleren van inclusiviteit of het beschermen van het milieu, wij ondersteunen overheidsinstanties bij het ontwikkelen en implementeren van dit beleid. 

Dat doen we door te laten zien wat mogelijk is en we maken mensen enthousiast over de Global Goals. We nemen onze rol als ambassadeurs hierbij uiterst serieus.

 

Doel 17.17

Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen

Samen kom je verder is ons devies! Daarom werken wij samen met publieke, private en maatschappelijke partners om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Een voorbeeld is ons partnership met Sociaal Domein Online. Dit platform verbindt professionals binnen het sociaal domein om zo op oplossingsgerichte wijze knelpunten aan te pakken en bij te dragen aan een meer inclusief en verbonden sociaal domein. Verder werken we samen met inclusieve ondernemingen zoals Zuivere Koffie om volledig en gevarieerd te kunnen adviseren over de invulling van een SROI doelstelling. We hoeven niet alles zelf te doen!

Partners met een sociale instelling vinden we ook terug in de City Deal Social Impact Ondernemen. Door hieraan deel te nemen, verbinden we ons voor drie jaar aan het werken aan oplossingen op het gebied van inclusie en duurzaamheid. Net zo belangrijk vinden we onze verbindingen met ongekende talenten; mensen die vanwege een ‘label’ niet aan het werk komen, maar die talentvol zijn en gemotiveerd. Wij leren veel van hen en de uitdagingen die zij op hun pad krijgen.

Meer weten over hoe wij ons inzetten voor de Global Goals? Ook partner worden in onze missie van een inclusieve en duurzame samenleving? Neem vandaag nog contact op met één van onze adviseurs.